โครงการเพื่อสังคม

Oops...
Slider with alias csr_activity not found.

ซันเพลย์ เอเชีย ทุ่มเทและใส่ใจกับการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เรามุ่งเน้นการพัฒนาโครงการระดับโลกเพื่อลูกค้าของเรา โดยเชื่อว่า เราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนและสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ได้ สำหรับซันเพลย์ เอเชีย ความหมายของ “ความยั่งยืน” คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้คนและความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

โครงการเพื่อชุมชน

“บ้านซันเสร่” เป็นพื้นที่พัฒนาสังคมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา การปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน และความยั่งยืน จุดเด่นของอาคารบ้านซันเสร่ คือโครงสร้างแบบไม้ไผ่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของซันเพลย์ ซึ่งนำเอาสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาอย่างละเอียด ลงตัว และใช้งานได้จริงมารวมกัน เพื่อให้เข้ากับสวนสวยสไตล์ทรอปิคอล ซันเพลย์ เอเชีย พร้อมมอบอนาคตที่ยั่งยืนมาสู่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนบางเสร่ ด้วยโครงการแนวคิดเพื่อสังคมอย่างบ้านซันเสร่

ที่อยู่:
19/1 อาคารสิทธาคาร ชั้น 1-2
ซอยชิดลม ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

+6692 772 5252